CASES & REFERENCER

Strategi & analyse

Analyser, strategiprocesser og brugbare strategier er primære arbejdsområder i Commocean. Vores strategi- og analysearbejde spænder vidt fra segment-, kunde-, tilfredsheds-, markeds-, interessent- og imageanalyser over kommunikations-, marketing-, medie- og positioneringsstrategier til omfattende kommunale strategier for bl.a. branding, turisme, bosætning og erhvervsudvikling.

På samme vis benytter vi en bred vifte af analysemetoder og arbejdsredskaber som f.eks. Gallup Kompas, fokusgrupper, spøgeskemaer, dybdeinterviews, vox pops, aktør-, borger, og medarbejderinddragelse samt forskellige former for strategiworkshops

case_strategi_tekstfelt1

Commocean har udarbejdet Destinationsudvikling Sønderjyllands strategi for den endelige Destination Sønderjylland, der i dag er en realitet. I Destination Sønderjylland har fire sønderjyske kommuner forenet kræfterne i kampen om turisternes gunst. Strategien indeholder bl.a. fælles styrkepositioner, målgruppevalg og segmentering, proces og organisation.

På baggrund af Destination Sønderjyllands strategi og de fælles styrkepositioner har Commocean udviklet Destinationens karakteristiske logo, der naturligvis spiller sammen med VisitDenmarks.

case_strategi_tekstfelt3

Gennem et omfattende analysearbejde blandt aktører, turister og potentielle gæster er Destination Sønderjyllands tre styrkepositioner blevet kortlagt som led i det strategiske arbejde: Historien, naturen og madoplevelsen. Det er disse styrkepositioner, der sikrer, at turisterne valfarter til Sønderjylland, og som gør landsdelen til en af de mest besøgte turistdestinationer uden for hovedstaden. Strategi, indsatområder og produktudvikling fokuserer stringent på disse tre styrkepositioner.

case_strategi_tekstfelt4

Eksekveringen af Destination Sønderjyllands strategi er i sagens natur yderst omfattende i form af bl.a. webportal, brochurematerialer, annoncer, events og meget, meget mere. Her er det den lille folder ”Søgværdigheder” i Destination Sønderjyllands karakteristiske og smukke design, udviklet af Commocean.

case_strategi_tekstfelt5

Sønderborgs Masterplan for Handel & Turisme er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Sønderborg Kommune, Commocean og Sønderborg-områdets turismeaktører. Strategien sikrer, at alle offentlige og private aktører går i samme retning mod fælles mål og indeholder bl.a. konkrete indsatsområder og handlingsplaner inden for de definerede styrkepositioner.

case_strategi_tekstfelt6

Sønderborgs Masterplan for Handel & Turisme blev ledsaget af en intern kampagne målrettet Sønderborgs turismeaktører, da de naturligvis er helt afgørende for strategiens succes. En modig kommunaldirektør indvilligede i at være fotomodel og illustrerer pointen om, at man i Sønderborg kommer længst ved at udnytte de allerede eksisterende styrkepositioner frem for at opfinde noget helt nyt.

case_strategi_tekstfelt7

Det tværnationale turismesamarbejde mellem Flensborg, Aabenraa og Sønderborg rummer både udfordringer og muligheder. Commocean har efter ønske fra Region Syddanmark udarbejdet den omfattende analyse, der både kortlægger udfordringerne og konkretisere potentialet samt opstiller en række klare anbefalinger. Analysen er baseret på dels spørgeskemabesvarelser og dels 30 dybdeinterviews samt kvalificering og validering af en særligt sammensat aktørgruppe.

På baggrund af analysen og aktørinddragelse er Commocean p.t. ved at udarbejde den kommende strategi for det fremtidige turismesamarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse.

Kunde

Destination Sønderjylland
Sønderborg Kommune
Region Syddanmark

Næste case

Skriv til os

Vores adresse

Commocean

Rådhustorvet 4, 1&2 sal
DK-6400 Sønderborg
Denmark